WERYNAJS – czyli Wytwórnia Wytworów Wytwornych. 
Grafiki na zlecenie, bez zlecenia zresztą też. 
Produkcja, dystrybucja, ilustracja. 
ofiszial: werynajs.pl
sołszyl midia: fb.com/werynajs