Koszulki czub.

czub.

Jednoosobowy kolektyw. Swoje wie,
swoje widział. Ma wszystko w Czubie.